Hur ska man bäst forma sitt reklamtryck?

Hur fungerar det rent praktiskt när man ska beställa trycket på företagets reklamparaplyer?

Vad bör man tänka lite extra på, och finns det några oskrivna regler?

Det första som kan vararain-umbrella-wallpaper värt att ha i åtanke är att paraplyer ofta har så stor yta att det går att få med all nödvändig företagsinfo i trycket, så som logo, telefonnummer och webbadress.

Däremot är det en del andra aspekter man bör lägga en tanke eller två vid, till exempel hur motivet ska utformas. Något som är viktigt är att se till att motivet är så enkelt och tydligt som det bara går. Anledningen till detta är att små detaljerade bilder och tryck kan bli allt för svårtydda och suddiga.

Det är en bra huvudregel att endast välja en, eller som mest två, färger för att hålla trycket stilrent och tydligt. Om logotypen för företaget är väldigt detaljerad kan man ibland behöva göra en förenkling av denna, men det är oftast inte nödvändigt då paraplyn rent generellt har stora tryckytor. Samma sak gäller ert företags eventuella slogan; är det en väldigt ordrikt och lång slogan kan ni fundera över om det kan vara ett alternativ att plocka ut en del av denna som bäst refererar till ert företag och dess tjänster.

Om ni har svårt att komma igång med formgivningen av ert företags tryck kan det hjälpa att se en specifik person och målgrupp framför er, som ni sedan anpassar formgivningen för.

Att följa den grafiska profilen för ert företag är nästintill ett måste, och kommer underlätta mycket i processen av er layout. Försök se till att radavståndet inte är för litet (och inte under några omständigheter mindre än teckenstorleken) då risken för att raderna flyter ihop är nästintill ett faktum. Lagom är bäst – och om avståndet mellan raderna istället är för stort kan det vara knepigt för läsaren att få ett sammanhang i texten. Slutligen: håll koll på att även mellanrummet mellan orden håller ett bra mått, då liknande effekt som tidigare beskrivits kan uppstå även här.